รู้ไหมว่า…สินค้าไทยแบบไหนบ้างได้ฉลากรับรองนาโน?

มีผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดจำนวนมากที่อ้างว่าเพิ่มคุณสมบัติพิเศษด้วยนาโนเทคโนโลยี แต่รู้ไหมว่ามีสินค้าไม่กี่ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองว่าใช้นาโนเทคโนโลยีสร้างคุณสมบัติตามอ้างจริง โดยมีกำหนดการรับรองฉลากคราวละ 2 ปี และผู้ประกอบการสามารถต่ออายุการใช้ฉลากนาโนได้ตามวิธีการที่สมาคมฯ กำหนด ปัจจุบันสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ให้การรับรองฉลากนาโน (NanoQ) แล้ว จำนวนทั้งสิ้น 4 บริษัท โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์...

นวัตกรรมถังเก็บน้ำ DOS COMBAC Nano สมาคมนาโนฯ การันตี ฉลากนาโน มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อจริง

ถังเก็บน้ำนาโน ได้รับการรับรอง “ฉลากนาโน”

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี (ศสช./ข่าว)

มจธ.ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Nano Thailand 2020

การประชุมวิชาการนานาชาติ Nano Thailand 2018 ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนของ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ....

พิธีเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ Nano Thailand 2018

นาโนเทค จัดงานเลี้ยงต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน Nano Thailand 2018

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัดเข้าร่วมแสดงเครื่องมือวิเคราะห์วิจัยขั้นสูงในงาน Nano Thailand 2018

นาโนเทค จัดงานเลี้ยงต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน Nano Thailand 2018

12/12/18 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้จัด งานเลี้ยงต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ Nano Thailand 2018 เนื่องในวาระโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี ของการก่อตั้งศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ ห้องวิภาวดีบอลลูม โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว โดยในงานได้ได้มี...

15 ปี Nanovation Move Forward to Better Future

นาโนเทค สวทช. จับมือ 7 มหาวิทยาลัย ลงนาม MOU ต่อยอดโครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศ

นาโนเทค ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้งานวิจัยในการประชุมสัมมนาเรื่อง “International Roundtable Nanoscience and NanoTechnology”