มจธ.ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Nano Thailand 2020

การประชุมวิชาการนานาชาติ Nano Thailand 2018 ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนของ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ. ปทุมธานี ภายในวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 นี้ได้ดำเนินการสำเร็จโดยสมบูรณ์  ทางสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจึงขอขอบคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ตลอดจนผู้สนับสนุนการประชุม ท่านวิทยากรและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ที่ร่วมกันดำเนินการงานประชุมดังกล่าว จนสำเร็จบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้... Read more »

พิธีเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ Nano Thailand 2018

สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนของ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดงาน Nano Thailand 2018 ซึ่งเป็นงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านนาโนเทคโนโลยี ภายใต้หัวข้อ “From the frontier research to Innovation and commercialization” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงนิทรรศการ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี ภายในวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์... Read more »

นาโนเทค จัดงานเลี้ยงต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน Nano Thailand 2018

12/12/18 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้จัด งานเลี้ยงต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ Nano Thailand 2018 เนื่องในวาระโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี ของการก่อตั้งศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ ห้องวิภาวดีบอลลูม โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว โดยในงานได้ได้มี คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ คณะกรรมการบริหาร สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย แขกท่านผู้มีเกียรติทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เข้าร่วมงานสังสรรค์ดังกล่าว พร้อมชมการแสดง รำไทย และ หุ่นกระบอกไทย  อันน่าประทับใจ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดียิ่ง   Read more »

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัดเข้าร่วมแสดงเครื่องมือวิเคราะห์วิจัยขั้นสูงในงาน Nano Thailand 2018

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด ในฐานะ ผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย (Exclusive Distributor)  ของ Shimadzu ซึ่งเป็นโรงงานผู้ผลิตเครื่องมือวิเคราะห์วิจัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก ได้เข้าร่วมสนับสนุนงาน Nano Thailand 2018 งานประชุมวิชาการนานาชาติ ทางด้านนาโนเทคโนโลยี ซึ่งจัดขึ่นโดย สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนของ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ. ปทุมธานี... Read more »

แถลงข่าว – การจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย ครั้งที่ 6 (NanoThailand 2018)

(9 พฤศจิกายน 2561) ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถลงข่าวการจัด งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย ครั้งที่ 6 (NanoThailand 2018) ในหัวข้อ “From Frontier Research to Innovation and Commercialization” ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2561... Read more »

เปิดประชุม “นาโนไทยแลนด์ ครั้งที่ 5” ดันงานวิจัยไทยลงวารสารอินเตอร์

เปิดประชุมระดับนานาชาติ “นาโนไทยแลนด์ ครั้งที่ 5” ดันงานวิจัยไทยลงวารสารอินเตอร์ 2 ฉบับเป็นครั้งแรก พร้อมเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างชาติร่วมเสวนาและบรรยายพิเศษ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) , และสมาคมนาโนเทคโนโลยีร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติทางนาโนเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 (Nano Thailand 2016) ระหว่างวันที่ 27-29 พ.ย.59 ภายใต้กรอบแนวคิด “นาโนเทคโนโลยี ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน” ภายในงานมีผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมกว่า 60 คน มีผู้ส่งผลงานกว่า 100... Read more »

นาโนเทค/สวทช.ผนึกพันธมิตร ประชุมนาโนไทยแลนด์ 2016

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) และสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติทางนาโนเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 (NanoThailand 2016) วันที่ 27 -29 พ.ย. 2559 ใต้กรอบแนวคิด “นาโนเทคโนโลยี ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน” เป็นเวทีสำคัญที่ทำให้นักวิจัยพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายวิจัยระดับภูมิภาคและนานาชาติ ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. กล่าวเปิดงานว่า ศูนย์นาโนเทค สวทช. สมาคมนาโนเทคโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านนาโนเทค... Read more »

นาโนเทค/สวทช. สมาคมนาโนฯ มทส. พร้อมเครือข่าย ร่วมเปิดการประชุมนาโนไทยแลนด์ 2016 พร้อมบริษัทยักษ์ใหญ่-กุนซือ มากกว่า 10 ประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าด้านนาโนฯ

27 พฤศจิกายน 2559- ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ. นครราชสีมา: ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) และสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติทางนาโนเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 (NanoThailand 2016) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 -29 พฤศจิกายน 2559 ภายใต้กรอบแนวคิด “นาโนเทคโนโลยี ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน” ดร.วรรณี... Read more »

กระทรวงวิทย์-นาโนเทค สมาคมนาโนฯ ผนึก มทส. จัดประชุมวิชาการด้านนาโนเทคโนโลยี 2016

10 พฤศจิกายน 2559 – ที่สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี:  สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดแถลงข่าวการประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติทางนาโนเทคโนโลยี ครั้งที่5 (NanoThailand 2016) ระหว่างวันที่ 27 -29 พฤศจิกายน 2559 ณ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ. นครราชสีมา รศ.นพ.สรนิต  ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ... Read more »

ปลัดสรนิต แถลงข่าวการประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติทางนาโนเทคโนโลยี ครั้งที่5 (NanoThailand 2016)

10 พฤศจิกายน 2559 – ที่สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดแถลงข่าวการประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติทางนาโนเทคโนโลยี ครั้งที่5 (NanoThailand 2016) ระหว่างวันที่ 27 -29 พฤศจิกายน 2559 ณ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ. นครราชสีมา รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงว่า... Read more »