รู้ไหมว่า…สินค้าไทยแบบไหนบ้างได้ฉลากรับรองนาโน?

มีผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดจำนวนมากที่อ้างว่าเพิ่มคุณสมบัติพิเศษด้วยนาโนเทคโนโลยี แต่รู้ไหมว่ามีสินค้าไม่กี่ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองว่าใช้นาโนเทคโนโลยีสร้างคุณสมบัติตามอ้างจริง โดยมีกำหนดการรับรองฉลากคราวละ 2 ปี และผู้ประกอบการสามารถต่ออายุการใช้ฉลากนาโนได้ตามวิธีการที่สมาคมฯ กำหนด ปัจจุบันสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ให้การรับรองฉลากนาโน (NanoQ) แล้ว จำนวนทั้งสิ้น 4 บริษัท โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิว จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ 1. บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด ผู้ผลิตสารเคลือบภายรถพยาบาลนาโน และแผ่นผนังห้องผ่าตัดทางการแพทย์สำเร็จรูป ให้มีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียได้ 2.... Read more »

นวัตกรรมถังเก็บน้ำ DOS COMBAC Nano สมาคมนาโนฯ การันตี ฉลากนาโน มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อจริง

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ที่อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) แถลงข่าว “มิติใหม่นวัตกรรม ถังเก็บน้ำนาโน ปลอดเชื้อแบคทีเรีย” โดยมี รศ.ดร.สุรินทร์ เหล่าสุขสถิตย์ อุปนายกสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผศ.ดร.ธนากร โอสถจันทน์ ประธานฉลากนาโน ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ รองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมแถลงข่าว ภายหลังจากสมาคมนาโนฯ... Read more »

ถังเก็บน้ำนาโน ได้รับการรับรอง “ฉลากนาโน”

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ที่อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) แถลงข่าว “มิติใหม่นวัตกรรม ถังเก็บน้ำนาโน ปลอดเชื้อแบคทีเรีย” โดยมี รศ.ดร.สุรินทร์ เหล่าสุขสถิตย์ อุปนายกสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผศ.ดร.ธนากร โอสถจันทน์ ประธานฉลากนาโน ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ รองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมแถลงข่าว ภายหลังจากสมาคมนาโนฯ... Read more »

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี (ศสช./ข่าว)

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี (ศสช./ข่าว) นายสิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อํานวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) สํานักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัย และจริยธรรมนาโนเทคโนโลยีโดย นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๓๐๓ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโน... Read more »

ถึงเวลาติดฉลาก ‘นาโนคิว’ระบุตัวตน

ฉลากนาโนคิวบนรถพยาบาลของ บริษัท สุพรีมโพรดักส์ จำกัด คือสัญลักษณ์ที่ยืนยันความเป็นนวัตกรรมนาโนและเป็นจุดแข็งที่ฉีกให้ต่างจากคู่แข่ง ฉลากนาโนคิวบนรถพยาบาลของ บริษัท สุพรีมโพรดักส์ จำกัด คือสัญลักษณ์ที่ยืนยันความเป็นนวัตกรรมนาโนและเป็นจุดแข็งที่ฉีกให้ต่างจากคู่แข่งโดยสิ้นเชิง ทั้งยังทำให้สถานพยาบาลจำนวนมากเทความเชื่อมั่นได้จนหมดหน้าตัก :คิดต่างสร้างจุดขาย นพ.สิทธิชัย พุทธิประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สุพรีมโพรดักส์ จำกัด กล่าวว่า สุพรีมโพรดักส์เป็นธุรกิจตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์มานานถึง 34 ปีแล้ว โดยนำเข้าสินค้าจากคู่ค้าในสหรัฐอเมริกาและยุโรปเป็นหลัก แต่ด้วยความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของจีนทำให้บริษัทเกิดแนวคิดที่จะวิจัยและพัฒนาสินค้าขึ้นเอง เพื่อให้มีสินค้าที่ดีมีคุณภาพต่างจากที่ตลาดโลกมีอยู่ โจทย์แรกที่บริษัทคิดลงมือทำและควักกระเป๋าลงทุนไปกว่า 40 ล้านบาทคือ การผลิตรถพยาบาลนาโน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของคนไข้และเจ้าหน้าที่ที่ใช้บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน ซึ่งจากการวิเคราะห์โอกาสเบื้องต้น พบว่ามีตลาดสถานพยาบาลรองรับอยู่ทั่วประเทศน่าจะทำตลาดได้ไม่ยาก... Read more »

เล็งออกฉลากนาโนคิวการันตีผู้บริโภค

นาโนเทค เดินหน้าแผนยุทธศาสตร์ชาติ ออกฉลาก “นาโนคิว” จัดระเบียบผลิตภัณฑ์ของบ 500 ล้าน สร้างศูนย์วิเคราะห์ทดสอบเฉพาะทาง หวังยกระดับเอกชนไทย                วันที่ 19 พ.ย. 55 ศ.นพ.ดร.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) กล่าวในการประชุม การสร้างความตระหนักรู้และการขับเคลื่อนมาตรการความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ (สกว.) และมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่า ภายหลังคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและจรินยธรรมนาโนเทคโนโลยี (พ.ศ. 2555-2559) เมื่อวันที่ 11 ก.ย. ที่ผ่านมา หลังจากใช้เวลาในการเตรียมการ... Read more »

มอบ “นาโนคิว” รับรองสินค้านาโนรายแรกแก่ผู้ผลิตสารเคลือบรถพยาบาล

สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย – สมาคมนาโนเทคโนโลยีมอบ “นาโนคิว” ฉลากรับรองผลิตภัณฑ์นาโนแก่ผู้ผลิตสารเคลือบรถพยาบาล นับเป็นผู้ผลิตรายแรกที่ได้รับเครื่องหมายรับรอง ขณะเดียวกัน ไทยก็เป็นประเทศที่ 3 ของโลกที่มีฉลากรับรองผลิตภัณฑ์นาโน ชี้ระยะแรกยังไม่กำหนดเป็นข้อบังคับ สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มอบเครื่องหมายรับรองตราสัญลักษณ์ฉลากนาโน (NanoQ) แก่ บริษัท สุพรีมโปรดักศ์ จำกัด โดยเป็นผู้ผลิตสินค้านาโนรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับเครื่องหมายรับรองตราสัญลักษณ์ฉลากนาโน แก่ผลิตภัณฑ์สูตรสารเคลือบรถพยาบาล ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิว นายพอ บุญรัตพันธุ์ ประธานกรรมการโครงการฉลากนาโน กล่าวว่า การมอบฉลากนาโนแก่ผลิตภัณฑ์นั้นเพื่อเป็นการรับรองว่า ผลิตภัณฑ์มีการใช้วัสดุนาโนเป็นส่วนประกอบ หรือใช้นาโนเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติที่เปลี่ยนไปจากเดิม โดยสามารถระบุคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างชัดเจน “การได้รับฉลากรับรองนี้ถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการของไทย ก่อนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะมาถึง ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศแรกในแถบอาเซียน... Read more »